Sparen en de verschillende rentetarieven

Het is van groot belang, dat u uw geldzaken voor de langere termijn goed regelt. Een onderdeel van deze geldzaken, is het sparen van het geld dat u periodiek overhoudt op uw betaalrekening. Uit recent onderzoek van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, blijkt dat… bijna éénderde van alle Nederlanders helemaal niet spaart. Uiteraard betreft het hier vooral die mensen die een laag inkomen hebben, omdat deze groep simpelweg het minste geld te besteden heeft en dus ook het minste geld overhoudt. Mensen die niet sparen moeten vaak geld lenen wanneer ze dit uit noodzaak nodig hebben.

Het Nibud adviseert om te sparen

Hetzelfde Nibud adviseert, om een financiële buffer aan te houden of dat u er zo nodig één creëert voor het geval er onverwachte grote uitgaven moeten worden gedaan. Sparen is dus, mits u de mogelijkheid heeft uiteraard, nog helemaal zo gek niet. Zelfs als u op dit moment geen financieel doel voor ogen heeft, is het ook zeker aan te raden om te gaan sparen.

Rentetarieven en hoogte van spaarbedrag

Er zijn op dit moment heel veel banken die hoge rentes aanbieden op hun spaarrekeningen, maar dan moet er wel aan een minimum inleg voldaan worden om van die rente te kunnen profiteren. Wat je persoonlijk per maand of per jaar kunt inleggen hangt natuurlijk af van het inkomen en de lasten die je hebt. Voordat je een spaarrekening opnet is het dus altijd van belang om bij de bank te informeren over de voorwaarden die bij een bepaalde hoge rente horen en welke minimum of maximum inleg gelden.

Verschillende rentetarieven bij sparen

De rentetarieven behorende bij in Nederland afsluitbare spaarrekeningen loopt uiteen van een paar procent tot ongeveer 5 %. Dit is onder andere het gevolg van het feit, dat er zeer veel verschillende spaarvormen zijn. Ook is inmiddels de situatie ontstaan, dat de in Nederland actieve buitenlandse banken een hogere rente op hun spaarrekening bieden dan hun Nederlandse collega’s. Daarnaast zijn de rentes op internetspaarrekeningen weer hoger dan die op ‘normale’ spaarrekeningen, omdat de banken de kosten hiervan laag kunnen houden. U dient zich dus zonder meer goed te oriënteren voordat u ergens een spaarrekening opent.

De meest populaire manier van sparen

De meest populaire spaarvorm is inmiddels ook aan verandering onderhevig. Was tot enige jaren geleden de ‘normale’ spaarrekening nog de populairste spaarvorm, inmiddels is de internetspaarrekening deze plek aan het overnemen. Ook wordt er door Nederlanders in toenemende mate gespaard door middel van de zogenaamde termijndeposito. Het rentetarief van deze spaarvorm ligt beduidend hoger dan die van de eerder genoemde spaarrekeningen, en er zit eigenlijk maar één nadeel aan deze spaarvorm. Dat is dat u uw geld voor een vooraf overeengekomen periode vast moet zetten. Tussentijds opnemen is dan alleen mogelijk door betaling van een, relatief hoge, boete.

Banksparen

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om voor de aflossing van uw hypotheek fiscaal vriendelijk kapitaal op te bouwen bij een bank. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u het opgebouwde kapitaal na minimaal 15 jaar aanwenden voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Voorheen was deze belastingvrije manier van kapitaal opbouwen alleen mogelijk met een levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering) die vaak is gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering. Bij banksparen is een overlijdensrisicoverzekering optioneel en daardoor vaak voordeliger en overzichtelijker.